hop.02.lv ir vienkārši lietojams adrešu saīsināšanas rīks. Vairāk uzzināsi, lasot atbildes uz zemākesošajiem jautājumiem.

 1. Kas ir adrešu saīsināšanas rīks?
  • Adrešu saīsināšanas rīks (ASR) ir web bāzēta sistēma, kas ļauj garu adresi (URI - Uniform Resource Identifier) pierakstīt ar īsāku.
 2. Kāpēc radās ASRs?
  • Lietotājiem ērtāk ir atcerēties, pierakstīt, nosūtīt īsākas un vienkāršākas adreses, nekā garas un sarežģītas.
  • Bieži vien garas un sarežģītas adreses tiek sabojātas tās pārrakstot vai pārsūtot.
 3. Kā lietot ASR?
  • Lai saīsinātu adresi, atliek vien kādā ASR ierakstīt oriģinālo adresi un nospiest pogu. Pretī saņemsi īsu adresi, kuru varēsi pierakstīt uz papīra, nosūtīt kā īsziņu, atcerēties vai pateikt draugam.
 4. Kas ir ieguldījis savu darbu hop.02.lv tapināšanā?
  • Sistēmu izstrādāja Kirils Solovjovs. Tā ir viņa autorīpašums, un uz to attiecas likums par autortiesībām.
  • Logo izstrādāja Diāna Nagle un Kirils Solovjovs. Tas ir viņu kopdarbs, un uz to attiecas likums par autortiesībām.
 5. Kāpēc man vajadzēja radīt pašam savu ASR?
  • Mani neapmierināja esošo ASR novietojums - gandrīz neviena no tām neatradās Latvijā.
  • Lielākā daļa Latvijas ASR darbojas nestabili un saites nav pieejamas 24/7.
  • Gandrīz neviena ASR pasaulē neatbalsta tādu URI shēmu saīsināšanu kā skype://, telnet:// u.c.
  • Biju spiests pieņemt gala lēmumu, kad daudzi ASR vairs nedarbojās bez AJAX (un kur nu vēl JavaScript) atbalsta.
 6. Kas tad šajā ASR ir tik īpašs?
  • Darbojas uz praktiski jebkura pārlūka. Nav vajadzīgs JavaScript atbalsts.
  • Saīsinātās adreses darbojas bezgalīgi ilgi.
  • Atbalsta pilnīgi visu URI shēmu saīsināšanu.
  • Atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
 7. Kādi ir hop.02.lv ierobežojumi?
  • Ir aizliegts izmantot sistēmu, lai ļaunprātīgos nolūkos slēptu patieso lapas adresi.
  • Var tikt uzstādīti filtri, kas aizliedz veidot saites uz kādam konkrētām adresēm. Šo filtru saraksts netiek izpausts.
 8. Kas vēl jāzina lietotājam?
  • URI vienmēr sākas ar shēmu. Pareiza adrese ir http://kirils.com/, bet kirils.com - nav.
  • Viss ģeniālais ir vienkāršs.
 9. Vai tas viss tiešām ir bez maksas?
  • Tev - jā.
  • Man ir jāmaksā par internetu, elektrību, telpu īri un diska vietu, kā arī jātērē savs laiks, lai pieskatītu un attīstītu šo projektu. Palīdzēsi?
 10. Lietošanas noteikumi un saistību atruna.
  • Sistēma - adrešu saīsināšanas rīks "hop.02.lv".
  • Uzturētājs - fiziska persona, kas nodrošina Sistēmas darbību.
  • Lietotājs - fiziska persona, kas lieto Sistēmu.
  • Sistēmas lietošana ir pilnīgi bez maksas.
  • Lietotājs apņemas Sistēmu neizmantot darbību, kas ir pretrunā ar pastāvošo likumdošanu, veikšanai.
  • Uzturētājs neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, ko veic Lietotājs. Atbildību par tām uzņemas Lietotājs.
  • Uzturētājs negarantē sistēmas stabilitāti, integritāti un pieejamību, kā arī servisu, un neuzņemas nekādu atbildību par tieši vai netieši nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam Sistēmas lietošanas vai nelietošanas dēļ.
  • Sistēma ir Uzturētāja īpašums.
  • Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem brīdi, kad uzsāk lietot Sistēmu. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņam ir tiesības nelietot Sistēmu.
  • Šie noteikumi var tikt mainīti iepriekš par to nebrīdinot un nesaskaņojot ar Lietotāju. Jaunie noteikumi stājas spēkā tiklīdz tie tiek publicēti šajā lapā.

.. atpakaļ